KHI GIÁM SÁT BỊ GIÁM SÁT

lLý Trực Dũng 06/09/2019


Định nghĩa: Giám sát là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Thế mà, nay lại cần phải có thêm cơ quan để giám sát người đigiám sát. Vì sao nhỉ? Sợ quá.

 

Tranh của DAD

 

Tranh của Huy Chương

 

Tranh của LET

 

Tranh của Tín Nhượng


Lý Trực Dũng

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)