Chi bộ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

13/06/2020
Ngày 12/6/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL, và bà Bùi Hồng Hải - Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ VHTTDL...

Ngày 12/6/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL và đồng chí Bùi Hồng Hải - Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ VHTTDL.

 

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nhiệm kỳ 2020-2025

 

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 08 tháng 11 năm 2019 và Hướng dẫn số 92- HD/ĐU ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 12/6/2020 tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Chi bộ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội Chi bộ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành với 4 nội dung: (1) Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2025; (3) Bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và (4) Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đồng chí Mã Thế Anh, Phó Cục trưởng phụ trách, Bí thư Chi bộ thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đã báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ trên các mặt công tác của nhiệm kỳ 2015 - 2020 như kế hoạch đã đề ra.

 


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL đã bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL yêu cầu, Chi bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, chủ động phối hợp với Lãnh đạo Cục để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong Chi bộ, nâng cao chất lượng Chi bộ và sinh hoạt Chi bộ, góp phần xây dựng tập thể Chi bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng theo tinh thần của Đảng ủy Bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của Đảng; tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiền phong gương mẫu, kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Đại hội, đồng chí Đồng chí Mã Thế Anh, Phó Cục trưởng phụ trách, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trực tiếp là đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL và hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí để nhiệm kỳ tới Chi bộ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đạt được kết quả toàn diện hơn trên tất cả các mặt công tác.

 

Đảng viên bầu cấp ủy Chi bộ khóa mới.  


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ gồm 3 đồng chí và bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Cục trưởng phụ trách Mã Thế Anh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Ngô Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm MTNA được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Thị Kim Thoa được bầu giữ chức Ủy viên.

 

Đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL trao hoa cho Ban Chấp hành Chi bộ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Tin và ảnh: Linh Chi