Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

03/07/2018
Sáng ngày 30/6/2018, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018...

Sáng ngày 30/6/2018, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vi Kiến Thành – Cục trưởng; đồng chí Mã Thế Anh, đồng chí Trần Thị Thu Đông, đồng chí Dương Văn Quynh – Phó Cục Trưởng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

 

Đồng chí Mã Thế Anh - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục trình bày báo


Thay mặt cơ quan,  đồng chí Mã Thế Anh - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Theo báo cáo, Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trong cả nước 06 tháng đầu năm 2018 được thực hiện khá nghiêm túc. Công tác cấp phép các triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật. Công tác phát triển sự nghiệp mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trong cả nước được chú trọng thực hiện với nhiều hình thức như xây dựng các công trình tượng đài, công trình mỹ thuật ngoài trời, tổ chức các hoạt động: triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh và các triển lãm văn hóa nghệ thuật khác thu hút được đông đảo người đến xem, nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật tăng lên, từ đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì còn tồn tại nhưng khó khăn và thử thách, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với tinh thần trách nhiệm và đoàn kết của tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Sáu tháng đầu năm 2018, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã tích cực triển khai kế hoạch công tác năm 2018 được Bộ phê duyệt và các công việc đột xuất do Bộ giao.

Tại hội nghị, các cán bộ của Cục đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào bản Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 trên tinh thần xây dựng.

 


Cục trưởng - ông Vi Kiến Thành tiếp thu các ý kiến đóng góp và cũng nêu nguyện vọng  của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, sự phối hợp giữa các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ và các cơ quan liên quan để Cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2018.

 

Cục trưởng - ông Vi Kiến Thành phát biểu tại Hội nghị

 

Tin và ảnh: Linh Chi