Hội thảo ''Mỹ thuật Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh, Lần thứ Nhất''

02/10/2013
Sáng ngày 6/8/2013, tại Hội trường Thành uỷ Tp.Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc hội thảo ''Mỹ thuật Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh, Lần thứ Nhất'', do Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Sáng ngày 6/8/2013, tại Hội trường Thành uỷ Tp.Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc hội thảo ''Mỹ thuật Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh, Lần thứ Nhất'', do Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.
Theo kế hoạch của Hội Mỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ VII (2009 - 2014) về việc tổ chức các hội thảo Mỹ thuật theo từng khu vực nhằm nhìn lại quá trình hình thành và phát triển mỹ thuật khu vực đó từ đầu thế kỷ XX đến nay, giúp cho các nghệ sỹ tạo hình trong khu vực tìm hiểu những thành tưụ và quá trình phát triển mỹ thuật cuả khu vực mình. Đây là cuộc hội thảo thứ tư, sau các cuộc hội thảo được tổ chức cho Khu vực IV - Bắc miền Trung, Khu vực VIII – các tỉnh Đông bằng sông Cửu Long, Khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên.

 

06082013001

 


Tới dự hội thảo có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tuyên Giáo Trung ương phụ trách phía Nam; Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thứ trưởng Vương Duy Biên; ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Đại diện Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh có ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Ca Lê Thuần, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. HCM; ông Huỳnh Văn Mười, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Tp. HCM... và các học giả, nghệ sỹ, nhà nghiên cứu tại Tp. Hồ Chí Minh.
Có 34 bài tham luận tham gia Hội thảo, nội dung chủ yếu đánh giá, nhận định những vấn đề cuả Mỹ thuật Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh từ đầu thế kỷ XX đến nay, đặc biệt là từ sau Cách Mạng tháng 8 năm 1945 qua các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, thời kỳ thống nhất đất nước, đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Phát biểu tại Hội thảo, hoạ sỹ Vi Kiến Thành đánh giá rằng: Sài Gòn TP. HCM luôn là nơi đi tiên phong trong lĩnh vực mỹ thuật Trường Mỹ thuật Gia Định thành lập năm 1913 trước trường Đông Dương, rồi đến tiếp cận sáng tạo hội họa trừu tượng, và bây giờ đang đi tiên phong trong việc gắn mỹ thuật với đời sống, phục vụ nhân sinh, đưa mỹ thuật đến với cộng đồng. Sau hội thảo Hội Mỹ thuật VN sẽ xuất bản Sách kỷ yếu hội thảo Mỹ thuật Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh.

Mai Thơ