Hội thảo Tiêu chí nội dung, địa điểm xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030

05/06/2015
Sáng 21/4/2015 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo “

Sáng 21/4/2015 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo “Tiêu chí nội dung, địa điểm xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030”. Tới dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, cùng các đồng chí lãnh đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Di sản Văn hóa, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Viện Văn hóa nghệ thuât, Trường ĐH Mỹ thuật, Hội Kiến trúc, Hội Mỹ thuật, Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) và một số lãnh đạo Sở VHTTDL Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình… Cùng một số nhà điêu khắc đã có nhiều công trình tượng đài như NĐK Vũ An, Lưu Danh Thanh, Phạm Sinh…Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Vương Duy Biên nhấn mạnh “Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến 2010” đã được thực hiện tốt và để đáp ứng nhu cầu xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước nhằm tôn vinh công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng, tư tưởng đạo đức và nhân cách của Người, Ban Bí thư TW Đảng và Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ VHTTDL phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục xây dựng “Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến 2030”. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng và để làm tốt cần xác định rõ về tiêu chí cũng như địa điểm xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.Theo số liệu thống kê khảo sát các công trình tượng đài Bác Hồ đã được xây dựng trên cả nước của Cục MTNATL và qua số liệu báo cáo của các địa phương thì cả nước có 103 tượng Bác đã được xây dựng trong khuôn viên trụ sở cơ quan, 31 tượng Bác được xây dựng tại quảng trường, trung tâm hành chính, chính trị, 18 tượng Bác được xây dựng ở 15 nước trên thế giới (riêng nước Nga có 3 tượng Bác) và có 58 tượng đài Bác được các tỉnh, thành phố đề xuất đưa vào Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030.Việc xây dựng “Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030” đang được khẩn trương thực hiện với việc khảo sát, đánh giá thực trạng các công trình tượng đài  từ trước đến năm 2014, đồng thời xây dựng tiêu chí nội dung và địa điểm xây dựng tượng đài Bác. Tại Hội thảo, Ban soạn thảo Quy hoạch đã đưa ra các tiêu chí (dự kiến) về nội dung và địa điểm dựa vào những đề xuất, kiến nghị của các địa phương, các Bộ, Ngành… cụ thể như sau:1.  Những địa điểm gắn với các sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng VN, ghi đậm dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với mốc lịch sử đặc biệt quan trọng của đất nước2. Địa phương là quê hương, nơi Bác đã học tập, đến thăm và làm việc.3. Một số địa phương có vị trị đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.Tại Hội thảo có nhiều ý kiến đồng tình việc nên có tượng đài Bác Hồ ở 64 tỉnh, thành (địa phương tự đề xuất địa điểm). Ngoài ra các mẫu tượng Bác cần được thay đổi cho phong phú, ở mỗi địa phương tượng đài Bác sẽ thể hiện được nét riêng. Việc xây dựng tượng đài Bác ở quy mô như thế nào, không gian nơi xây dựng tượng cũng cần được bàn bạc kỹ lưỡng. Cần đưa ra tiêu chí nội dung cụ thể hơn và đặc biệt chú ý đến chất liệu bền vững...Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục MTNATL khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức Hội thảo ở phía Nam để tiếp thu ý kiến địa phương, các chuyên gia, các nhà quản lý để hoàn thiện Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030. Dự kiến Quy hoạch sẽ hoàn thiện để trình Chính phủ phê duyệt vào quý IV năm 2015.

H.C

(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 4/2015)