Tác phẩm Không ngừng phát triển - Tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng - Huy chương Vàng Thể loại Hiện thực Cuộc thi và Triển lãm Nhiếp ảnh Việt Nam 2020

13/04/2021