THÔNG BÁO SỐ 1 Về Cuộc vận động sáng tác và Triển lãm tác phẩm điêu khắc, biểu tượng kiến trúc ở khuôn viên trụ sở, tòa nhà, khu đô thị, công viên, nơi công cộng

19/04/2016
THÔNG BÁO SỐ 1 Về Cuộc vận động sáng tác và Triển lãm tác phẩm điêu khắc, biểu tượng kiến trúc ở khuôn viên trụ sở, tòa nhà, khu đô thị, công viên, nơi công cộng

THÔNG BÁO SỐ 1 

Về Cuộc vận động sáng tác và Triển lãm tác phẩm điêu khắc, biểu tượng kiến trúc ở khuôn viên trụ sở, tòa nhà, khu đô thị, công viên, nơi công cộng


 I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

 

Những năm gần đây nhiều khu đô thị, tòa nhà, trụ sở đã được xây dựng, nhu cầu của xã hội là có những tác phẩm mỹ thuật ứng dụng vào môi trường cảnh quan, làm tăng giá trị thẩm mỹ cho các công trình xây dựng và các khu đô thị, trụ sở tòa nhà công viên, nơi công cộng. Mặt khác từ đây mở ra một phần của thị trường Mỹ thuật đó là Điêu khắc ứng dụng trong không gian công cộng. Nhằm khuyến khích và thúc đẩy việc đưa mỹ thuật vào đời sống cộng đồng, đồng thời tạo ra tiền đề cho những ý tưởng sáng tạo đưa nghệ thuật đến gần hơn với các tầng lớp công chúng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức “Cuộc vận động sáng tác và Triển lãm tác phẩm điêu khắc, biểu tượng kiến trúc ở khuôn viên trụ sở, tòa nhà, khu đô thị, công viên, nơi công cộng”.

        II. THỂ LỆ:        

1. Đối tượng tham gia

          - Tác giả, nhóm tác giả là công dân mang Quốc tịch Việt Nam sáng tác tác phẩm tại Việt Nam.

          - Các thành viên Hội đồng nghệ thuật được gửi tác phẩm tham gia triển lãm nhưng không được dự giải thưởng.

          - Mỗi tác giả được gửi nhiều nhất 03 tác phẩm tham gia triển lãm.

2. Quy cách, đề tài, nội dung sáng tác

- Là tác phẩm hoặc mẫu tác phẩm điêu khắc, biểu tượng kiến trúc đặt ở ngoài trời, phù hợp với môi trường và cảnh quan kiến trúc.

- Tác phẩm hoặc mẫu tác phẩm phải gắn với công trình kiến trúc hoặc không gian cảnh quan công cộng như: trụ sở cơ quan đơn vị, tòa nhà, khu đô thị, công viên, nơi công cộng tại Việt Nam do tác giả tự lựa chọn giả định địa điểm.

- Tác phẩm trưng bày triển lãm sẽ gồm:

+ Tác phẩm hoặc mẫu tác phẩm điêu khắc; biểu tượng kiến trúc;

+ Ảnh phối cảnh tác phẩm hoặc mẫu tác phẩm được đặt ở địa điểm giả định do tác giả lựa chọn.

        3. Quy định gửi ảnh chụp tác phẩm, mẫu tác phẩm

          - Mỗi tác giả được gửi tham gia tối đa 03 tác phẩm hoặc mẫu tác phẩm bằng ảnh chụp (kích thước 18x24cm). Kèm theo mỗi tác phẩm, mẫu tác phẩm là 01 ảnh phối cảnh có tác phẩm, mẫu tác phẩm đó đặt trong không gian địa điểm giả định do tác giả chọn.

          - Tác giả nộp bộ hồ sơ gồm: Ảnh chụp tác phẩm, mẫu tác phẩm (18x24cm), ảnh phối cảnh in trên khổ giấy A3 (29.7x42cm), phiếu tác phẩm cho vào phong to dán kín gửi về Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

4.Thời gian nhận ảnh chụp tác phẩm, mẫu tác phẩm để chọn vào trưng bày

          - Tác giả trực tiếp gửi ảnh chụp tác phẩm đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hoặc gửi qua đường bưu điện. Thời gian nhận ảnh chụp tác phẩm (tính theo dấu Bưu điện): Từ ngày 01/8 đến tháng 05/8/2016.

5. Địa chỉ nơi nhận ảnh chụp tác phẩm:

Phòng Mỹ thuật - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

+ Địa chỉ: 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội

+ Điện thoại: 04. 37347460 -  0916511956 - 0965930083 - Fax: 04. 37347459

+ Email: phongmythuatcmt@gmail.com

6. Quy định tác phẩm để trưng bày triển lãm:

          - Tác phẩm điêu khắc, biểu tượng kiến trúc có chất liệu bày được ở ngoài trời, có chiều lớn nhất không quá 200cm, không kể bệ và một ảnh phối cảnh tổng thể có tác phẩm được đặt trong không gian giả định (kích thước 80x100cm)

7. Quy trình tuyển chọn tác phẩm, mẫu tác phẩm triển lãm

          - Hội đồng nghệ thuật sẽ duyệt chọn tác phẩm, mẫu tác phẩm vào trưng bày thông qua 2 vòng:

        + Vòng 1: Hội đồng Nghệ thuật duyệt chọn tác phẩm, mẫu tác phẩm bằng ảnh chụp tác phẩm, mẫu tác phẩm hoặc bản vẽ tác phẩm bằng thiết kế 3D.

        + Vòng 2: Ban Tổ chức sẽ thông báo đến các tác giả có tác phẩm được duyệt chọn qua vòng 1 gửi tác phẩm, mẫu tác phẩm kèm theo ảnh chụp phối cảnh tác phẩm, mẫu tác phẩm trong không gian giả định do tác giả chọn đến Ban tổ chức để Hội đồng Nghệ thuật chấm chọn giải thưởng triển lãm.

        + Ban Tổ chức sẽ không trưng bày triển lãm nếu tác phẩm không đúng như tác phẩm đã được gửi đến chọn ở Vòng 1.

        + Ban Tổ chức được quyền sử dụng ảnh chụp tác phẩm để in ấn, tuyên truyền quảng bá về Triển lãm (không vì mục đích kinh doanh).

          III. GIẢI THƯỞNG

          Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam trao tặng 16 giải thưởng bao gồm:

          - 01 Giải Nhất trị giá 50.000.000VND

          - 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 25.000.000VND

          - 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 15.000.000VND

          - 10 Giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 5.000.000VND

          * Mỗi tác giả chỉ được 01 giải thưởng của Triển lãm. Các tác phẩm đạt giải thưởng sẽ được công bố và trao giải thưởng vào ngày khai mạc.

          * Ngoài giải thưởng do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao tặng, Ban Tổ chức sẽ vận động kinh phí xã hội hóa để trao thêm các giải thưởng mang tên đơn vị tài trợ ngoài hệ thống giải thưởng chính thức.

IV. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

4.1 Quyền lợi

+ Tác giả có tác phẩm được trưng bày sẽ được tặng 01 cuốn vựng tập, thù lao trưng bày và giấy chứng nhận của Triển lãm.

+ Ban Tổ chức Triển lãm sẽ chi kinh phí vận chuyển thu nhận và trả tác phẩm của các tác giả tham dự Triển lãm từ nơi tập kết tác phẩm ở miền Trung, miền Nam về Hà Nội.

4.2 Trách nhiệm

- Nghệ sĩ tham gia phải tự chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân cũng như về bản quyền tác giả, đảm bảo không vi phạm luật bản quyền. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và huỷ kết quả đối với những tác phẩm vi phạm bản quyền tác giả hoặc vi phạm quy chế của “Cuộc vận động sáng tác và Triển lãm tác phẩm điêu khắc, biểu tượng kiến trúc ở khuôn viên trụ sở, tòa nhà, khu đô thị, công viên, nơi công cộng”.

- Ban Tổ chức có quyền sử dụng hình ảnh trên phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền không nhằm mục đích kinh doanh.

- Giá trị giải thưởng sẽ phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành của Việt Nam.

- Các tác giả có trách nhiệm gửi và nhận lại tác phẩm khi triển lãm kết thúc tại nơi tập kết tác phẩm theo quy định của Ban Tổ chức.

- Tác giả gửi tác phẩm đến tham dự đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi quy định do Ban Tổ chức đề ra.

* Mọi thông tin về “Cuộc vận động sáng tác và Triển lãm tác phẩm điêu khắc, biểu tượng kiến trúc ở khuôn viên trụ sở, tòa nhà, khu đô thị, công viên, nơi công cộng” sẽ được cập nhật tại Website của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm http://ape.gov.vn/   

* Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các nghệ sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư trong cả nước.