Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước năm 2016

Đức Minh 08/09/2018


Chào mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018), tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, được sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức Lễ Khai mạc Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước, năm 2016.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Nhà văn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNTVN cùng các đại biểu cắt băng Khai mạc Triển lãm. Ảnh: Đức Bình


Tới dự có ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tác giả, đại diện gia đình tác giả, các họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà nhiếp ảnh, các phóng viên báo chí Trung ương và Hà Nội cùng về dự.

 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải phát biểu khai mạc Triển lãm. Ảnh: Đức Bình


Ngày 20 tháng 5 năm 2017, Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đợt năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong đợt này có 18 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, có 95 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước.

 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chúc mừng và ân cần hỏi thăm các nghệ sỹ được Giải thưởng. Ảnh: Đức Bình

 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Thứ trưởng Bộ VHTTDL tặng hoa các nghệ sỹ và đại diện gia đình các nghệ sỹ được Giải thưởng. Ảnh: Đức Bình


Đối với lĩnh vực mỹ thuật và nhiếp ảnh:

Chủ tịch nước đã trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 2 tác phẩm mỹ thuật của tác giả Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo; cho 1 cụm tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả, Nhà báo, Liệt sỹ Lương Nghĩa Dũng.

Giải thưởng Nhà nước cho 9 tác phẩm và cụm tác phẩm cho 7 tác giả lĩnh vực mỹ thuật: Bửu Chỉ, Cổ Tấn Long Châu, Lê Lam, Đỗ Sơn, Nguyễn Văn Quế, Nguyễn Bích, Phan Thị Gia Hương; 8 tác phẩm và cụm tác phẩm cho 4 tác giả lĩnh vực nhiếp ảnh: Hứa Kiểm, Lâm Tấn Tài, Mầu Hoàng Thiết, Nguyễn Hữu Cấy.

Giải thưởng là sự ghi nhận và đánh giá rất cao của Đảng và Nhà nước về tài năng, sự cống hiến to lớn của các tác giả mỹ thuật, nhiếp ảnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước là giải thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước về Văn học Nghệ thuật nói chung cũng như lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh nói riêng. Sau mỗi lần Giải thưởng được trao, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đều tổ chức công bố tác phẩm nhằm tôn vinh các tác giả lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh vinh dự được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Triển lãm lần này giới thiệu tới công chúng những tác phẩm tiêu biểu của các tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước với các loại hình nghệ thuật hội họa, đồ họa, điêu khắc, nhiếp ảnh. Triển lãm là dịp để công chúng có cơ hội được tiếp cận, tìm hiểu, thưởng thức trực tiếp các tác phẩm có giá trị cao về thẩm mỹ, có nội dung, tư tưởng sâu sắc.

 

 

 

 


Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam xem kỹ các tác phẩm trưng bày trong Triển lãm,

Phó Thủ tướng dành nhiều thời gian trao đổi với các nghệ sỹ, nhà quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh về vấn đề sáng tác trong giai đoạn mới hiện nay. Ảnh: Đức Bình

 

 

 

 

 

 


Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam xúc động khi xem các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh trưng bày trong Triển lãm. Ảnh: Đức Bình


Việt Nam đang trong Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, giao lưu văn hóa, sự bùng nổ của các phương tiện truyền bá, sản phẩm văn hóa đã, đang và sẽ ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực đến đời sống văn học, nghệ thuật. Với tình hình đó, đòi hỏi đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà tiếp tục quán triệt sâu sắc thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật, trọng tâm là Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật thời kì mới, Nghị quyết hội nghị lần 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tập trung, đổi mới phương thức hoạt động, nhằm tập hợp, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của đất nước, gắn bó với cuộc sống của nhân dân, phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có tác dụng to lớn, xây dựng con người vừa mang định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân, khích lệ, động viên các nhân tố mới tiến bộ, phê phán cái xấu. Các tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước là những tấm gương sáng trong cuộc đời và sự nghiệp sáng tạo hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước năm 2016, ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhấn mạnh: “Các tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước năm 2016 là những tác phẩm có giá trị đặc biệt về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng to lớn trong sự nghiệp văn học nghệ thuật, góp phần phục vụ cách mạng phục vụ tổ quốc và nhân dân, có ảnh hưởng lâu dài trong đời sống xã hội, là những thành tựu trong sự nghiệp phát triển mỹ thuật, nhiếp ảnh nói riêng, văn học nghệ thuật nước nhà nói chung”.

 

Họa sỹ Lê Lam nhớ lại những ngày tháng sống, chiến đấu và sáng tác tại chiến trường Nam Bộ. Ảnh: Đức Bình

 

Giải thưởng Hồ Chí Minh là giải thưởng của Nhà nước, do Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng cho những công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, những công trình giáo dục và văn họcnghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về khoa học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân, khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật. Đây được là giải thưởng danh giá nhất hiện nay tại Việt Nam.

Giải thưởng Nhà nước là giải thưởng cấp quốc gia quan trọng thứ hai của Việt Nam, do Chủ tịch nước Việt Nam ký quyết định, tặng thưởng cho những tác giả có một hoặc nhiều công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về khoa học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội. Về mức độ ảnh hưởng, Giải thưởng Nhà nước xếp sau Giải thưởng Hồ Chí Minh. Lĩnh vực mỹ thuật và nhiếp ảnh, từ năm 1996 đến nay có 124 tác giả được giải, trong đó: Mỹ thuật có 93 tác giả (20 tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh, 73 tác giả được Giải thưởng Nhà nước); Nhiếp ảnh có 31 tác giả (6 tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh, 25 tác giả được Giải thưởng Nhà nước).

Các tác phẩm, cụm tác phẩm được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước đợt năm 2016 là những tác phẩm sáng tác về đề tài Lực lượng Vũ trang và Chiến tranh Cách mạng. Các tác giả được Giải thường là những nghệ sỹ - chiến sỹ trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt giành độc lập dân tộc. Các tác phẩm được giải dù mỹ thuật hay nhiếp ảnh đều thấy rõ cảm xúc hừng hực của các tác giả, thể hiện niềm khát khao cháy bỏng về hòa bình và tự do. Qua ngôn ngữ tạo hình đã thể hiện tài năng và sự sáng tạo của các nghệ sỹ, đóng góp quan trọng vào lịch sử mỹ thuật, nhiếp ảnh của Việt Nam.

Tại Lễ Khai mạc, họa sỹ Lê Lam chia sẻ: “Là thế hệ được sinh ra, lớn lên giữa những năm tháng kháng chiến, hòa trung khí thế cả nước ra trận, chúng tôi tự nguyện hòa vào dòng chảy chung của dân tộc, người cầm bút, người cầm máy ảnh chỉ một mục tiêu cao nhất vì độc lập, thống nhất đất nước, vì hòa bình cho Tổ quốc thân yêu. Bằng lao động nghệ thuật của mình, chúng tôi đóng góp một phần nhỏ bé ca ngợi những chiến sĩ, anh hùng, những người dân bình dị và yêu nước nồng nàn, ca ngợi tinh thần bất khuất của dân tộc, ca ngợi hòa bình, phản đối chiến tranh… Có nhiều người trong số chúng tôi đã ngã xuống nhưng những tác phẩm thì còn đến hôm nay để giới thiệu tới người xem”.

 

 

 

 

Triển lãm thu hút công chúng là sinh viên và khách nước ngoài đến xem. Ảnh: Đặng Bá Minh Công

Ngoài các tác phẩm được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước năm 2016, tại Triển lãm này, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trưng bày bổ sung các tác phẩm điêu khắc, hội họa của các tác giả sáng tác trong nhiều thời kỳ khác nhau nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây cũng là những tác phẩm tiêu biểu, có giá trị nghệ thuật cao, mang dấu ấn cá nhân của các họa sỹ, nhà điêu khắc, đã được công chúng ghi nhận.

Triển lãm được trưng bày từ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 8 tháng 9 năm 2018.

 

Đ.M

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)