Triển lãm tư liệu “Đất nước - 70 năm một chặng đường”

18/09/2015
Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2-9,

Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2-9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm sự kiện này. Một trong những hoạt động thiết thực là Triển lãm tư liệu “Đất nước - 70 năm một chặng đường” do Thư viện Quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Nhà nước thực hiện, khai mạc ngày 25/8/2015 tại Thư viện Quốc gia.Triển lãm trưng bày khoảng 1500 tư liệu tiêu biểu, bao gồm sách, báo, tạp chí, tranh ảnh, tài liệu số, băng đĩa, video…về ngày lịch sử Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc và thành tựu của công cuộc xây dựng đất nước trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.Triển lãm được trưng bày theo các nội dung sau:


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh và lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành tham quan triển lãm. Ảnh: Hà Tuấn

 

Không gian trưng bày triển lãm. Ảnh: Hà Tuấn


1.Thời kỳ tiền khởi nghĩa trước Cách mạng tháng Tám:

tư liệu về cuộc sống của người dân Việt Nam dưới chế độ phong kiến thực dân, các phong trào yêu nước kháng Pháp của chí sĩ và dân lao động,  việc thành lập và hoạt động của Mặt trận Việt Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân…

2.Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa: các tư liệu và hình ảnh về diễn biến và không khí sôi sục của những ngày  Tổng khởi nghĩa trên khắp cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của CM tháng Tám đối với dân tộc ta và bạn bè quốc tế; Sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, những ngày đầu thành lập nhà nước…

3.Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc: Tư liệu và hình ảnh chân thực, sinh động về cuộc đời và sự nghiệp CM của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc sáng lập và lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, Chính cương, sách lược và Điều lệ vắn tắt của Đảng cộng sản những năm đầu mới thành lập; các tác phẩm, bài viết và nói chuyện tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, bảo vệ an ninh quốc phòng…

4.Thành tựu 70 năm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước: Các tư liệu về thành tựu xây dựng Nhà nước XHCN Việt Nam, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và giữ vững độc lập chủ quyền của dân tộc, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước XHCN, Thành tựu Việt Nam đã đạt được sau 70 năm trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, văn hóa.

M.H

( Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 7+8/2015)