Nguyễn Thị Thắm (Chánh Văn Phòng)

Dương Thị Duyên (Chuyên viên)

Lê Thị Nhung (Chuyên viên)

Hoàng Thị Lý (Chuyên viên)

Lý Mạnh Hà (Nhân viên)

Nguyễn Văn Tuấn (Lái xe)

Nguyễn Văn Thân (Bảo vệ) 

Phan Công Hưng (Bảo vệ)

Nguyễn Đình Hạnh (Bảo vệ)

Phạm Thị Ngà (Tạp vụ)

Lưu Xuân Sơn (Phó Trưởng phòng)

Đặng Thị Hồng Tuyết (Phụ trách kế toán)

Nguyễn Thị Thu Hương (Kế toán viên)

Hoàng Thị Thu Hà (Kế toán viên)

Hoàng Minh Đức (Trưởng phòng)

Nguyễn Phú Quý (Chuyên viên)

Bùi Đình Hải (Chuyên viên)

Lương Thùy Trang (Nhân Viên)

Chu Thu Hảo (Chuyên viên chính)

Sầm Tuấn Phong (Chuyên viên)

Nguyễn Tuyền (Chuyên viên)

Dương Thúy Hằng (Trưởng phòng)

Trần Thị Kim Thoa (Chuyên viên)

Phạm Đức Hoàn (Nhân viên)

Đăng ký nhận Email

Đăng ký Email nhận thông tin - tin tức mới từ chúng tôi