Văn phòng

* Hành chính - Tổ chức

Nguyễn Thị Thắm - Phó Chánh Văn Phòng

Dương Thị Duyên - Chuyên viên

Lê Thị Nhung - Chuyên viên

Hồ Hoài Phương - Chuyên viên

Bùi Đình Hải - Quản trị

Nguyễn Linh Chi - Nhân viên quản trị Website

Hoàng Mạnh Đức - Lái xe

Phạm Văn Thanh - Bảo vệ

Phan Công Hưng - Bảo vệ

Nguyễn Đình Hạnh - Bảo vệ

Phạm Thị Ngà - Tạp vụ

* Kế toán - Tài chính

Đặng Thị Hồng Tuyết - Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hương - Kế toán viên

Hoàng Thị Thu Hà - Kế toán viên

Hoàng Thị Lý - Chuyên viên

Phòng Mỹ thuật

Hoàng Minh Đức - Trưởng phòng

Sầm Tuấn Phong - Chuyên viên

Vương Duy Kiên - Họa sỹ

Lương Thùy Trang - Nhân Viên

Phòng Nhiếp ảnh

Dương Thúy Hằng - Quyền Trưởng phòng

Chu Thu Hảo - Chuyên viên chính

Nguyễn Tuyền - Chuyên viên

Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng

Trần Thị Kim Thoa - Phó Trưởng phòng

Đỗ Vũ Ngọc Trang - Chuyên viên

Nguyễn Phú Quý - Chuyên viên