Nguyễn Thị Thắm (Chánh Văn Phòng)

Dương Thị Duyên (Chuyên viên)

Lê Thị Nhung (Chuyên viên)

Hồ Hoài Phương (Chuyên viên)

Lý Mạnh Hà (Nhân viên)

Hoàng Mạnh Đức (Lái xe)

Phạm Văn Thanh (Bảo vệ) 

Phan Công Hưng (Bảo vệ)

Nguyễn Đình Hạnh (Bảo vệ)

Phạm Thị Ngà (Tạp vụ)

Lưu Xuân Sơn (Phó Chánh Văn phòng)

Đặng Thị Hồng Tuyết (Kế toán trưởng)

Nguyễn Thị Thu Hương (Kế toán viên)

Hoàng Thị Thu Hà (Kế toán viên)

Hoàng Thị Lý (Chuyên viên)

Hoàng Minh Đức (Trưởng phòng)

Nguyễn Phú Quý (Chuyên viên)

Đỗ Vũ Ngọc Trang (Họa sỹ)

Bùi Đình Hải (Chuyên viên)

Lương Thùy Trang (Nhân Viên)

Chu Thu Hảo (Chuyên viên chính)

Sầm Tuấn Phong (Chuyên viên)

Nguyễn Tuyền (Chuyên viên)

Dương Thúy Hằng (Trưởng phòng)

Trần Thị Kim Thoa (Phó Trưởng phòng)

Phạm Đức Hoàn (Nhân viên)

Đăng ký nhận Email

Đăng ký Email nhận thông tin - tin tức mới từ chúng tôi