Nguyễn Thị Thắm (Chánh Văn Phòng)

Phùng Quang Luyến (Phó Chánh Văn Phòng)

Phạm Cao Sơn

Dương Thị Duyên

Lê Thị Nhung

Nguyễn Văn Tuấn (Lái xe)

Nguyễn Văn Thân (Bảo vệ) 

Lê Văn Lộc (Bảo vệ)

Phan Công Hưng (Bảo vệ)

Phạm Thị Ngà (Tạp vụ)

Lưu Xuân Sơn (Phó Trưởng phòng)

Đặng Thị Hồng Tuyết (Phụ trách kế toán)

Nguyễn Thị Thu Hương

Hoàng Thị Thu Hà

Hoàng Minh Đức (Trưởng phòng)

Nguyễn Phú Quý

Bùi Đình Hải

Chu Thu Hảo (Phó Trưởng phòng)

Sầm Tuấn Phong

Nguyễn Tuyền

Dương Thúy Hằng (Trưởng phòng)

Trịnh Bảo Ngọc

Phạm Hà Hải

Trần Thị Kim Thoa

Đăng ký nhận Email

Đăng ký Email nhận thông tin - tin tức mới từ chúng tôi