Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

Ngô Quang Dương - Giám đốc

Nguyễn Thị Bích Đào - Kế toán

Nguyễn Hồng Điệp - Họa sỹ

Tạ Vũ Thanh Ngọc - Nhân viên

Đỗ Quốc Bình - Nhân viên

Nguyễn Hoàng Long - Nhân viên