Cục trưởng
  
Th.s Mã Thế Anh
Sinh ngày: 23 tháng 3 năm 1966
Nguyên quán: Tràng Định, Lạng Sơn
Dân tộc: Nùng
Tốt nghiệp: Thạc sĩ Báo chí
Khen thưởng:
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Văn học Nghệ thuật; Vì thế hệ trẻ Việt Nam.
- Nhiều Bằng khen của các Bộ, Ngành ở Trung ương và địa phương.
Điện thoại: 0243-8439597
Email:anhmt.cmtna@bvhttdn.gov.vn
Phó Cục trưởng

Th.s Nguyễn Hằng Nga
Sinh ngày: 20 tháng 9 năm 1974
Nguyên quán: Ý Yên, Nam Định
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp: Thạc sĩ Luật
Khen thưởng:
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Nhiều Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điện thoại: 0243-8452740
Email: nganh@cov.gov.vn

Văn phòng

* Hành chính - Tổ chức

Nguyễn Thị Thắm - Phó Chánh Văn Phòng

Dương Thị Duyên - Chuyên viên

Lê Thị Nhung - Chuyên viên

Hồ Hoài Phương - Chuyên viên

Bùi Đình Hải - Quản trị

Nguyễn Linh Chi - Nhân viên quản trị Website

Hoàng Mạnh Đức - Lái xe

Phạm Văn Thanh - Bảo vệ

Phan Công Hưng - Bảo vệ

Nguyễn Đình Hạnh - Bảo vệ

Phạm Thị Ngà - Tạp vụ

* Kế toán - Tài chính

Đặng Thị Hồng Tuyết - Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hương - Kế toán viên

Hoàng Thị Thu Hà - Kế toán viên

Hoàng Thị Lý - Chuyên viên

Phòng Mỹ thuật

Hoàng Minh Đức - Trưởng phòng

Sầm Tuấn Phong - Chuyên viên

Vương Duy Kiên - Họa sỹ

Lương Thùy Trang - Nhân Viên

Phòng Nhiếp ảnh

Dương Thúy Hằng - Quyền Trưởng phòng

Chu Thu Hảo - Chuyên viên chính

Nguyễn Tuyền - Chuyên viên

Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng

Trần Thị Kim Thoa - Phó Trưởng phòng

Đỗ Vũ Ngọc Trang - Chuyên viên

Nguyễn Phú Quý - Chuyên viên

Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

Ngô Quang Dương - Giám đốc

Nguyễn Thị Bích Đào - Kế toán

Nguyễn Hồng Điệp - Họa sỹ

Tạ Vũ Thanh Ngọc - Nhân viên

Đỗ Quốc Bình - Nhân viên

Nguyễn Hoàng Long - Nhân viên