Số/ Ký hiệu: 573/TB-MTNATL   Ngày ban hành: 2019-11-21    Loại văn bản: CHÍNH SÁCH - VĂN BẢN