Hội Mỹ thuật Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập (1957-2017)

13/12/2017
Sáng 12-12, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1957-2017). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã tới dự...

Sáng 12-12, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1957-2017). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã tới dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh Hương Sen)


Tại lễ kỷ niệm 60 năm Hội Mỹ thuật Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng đánh giá, trong 60 năm qua, Hội Mỹ thuật đã có những bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Giới Văn học Nghệ thuật tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, từ những thành tích đáng tự hào trong 60 năm qua, Hội Mỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục phát huy cao độ tính sáng tạo gắn với niềm tự hào và trách nhiệm của người nghệ sĩ, chung sức, chung lòng xây dựng nền Mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và thời đại, giữ vững tính chân - thiện - mỹ; nâng cao vị thế của nghệ thuật tạo hình Việt Nam trong khu vực và thế giới. 

Hội cũng cần bám sát tôn chỉ, mục đích, tập hợp, động viên các nghệ sĩ tạo ra nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; nâng cao hiệu quả các hoạt động triển lãm, giới thiệu, công bố các tác phẩm phục vụ nhân dân ở mọi miền đất nước; nghiên cứu đổi mới, phát triển lý luận phê bình mỹ thuật; xây dựng và phát triển nền mỹ thuật nói riêng và nền văn hóa, con người Việt Nam nói chung theo đúng tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.


Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen cho lãnh đạo Hội các thời kỳ.


Hội Mỹ thuật Việt Nam ngày đầu thành lập (năm 1957) có 123 hội viên. Các cấp Hội và hội viên đã bám sát thực tiễn đất nước, phản ánh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều nghệ sĩ của Hội đã đi vào các khu công nghiệp, hầm mỏ, về nông thôn, miền núi, vào chiến trường... khắc họa không khí sản xuất, rèn luyện, chiến đấu của quân và dân ta. 

Từ số lượng hội viên còn khá ít ỏi ban đầu, đến nay Hội đã có 1.903 hội viên, sinh hoạt tại hơn 70 Chi hội thuộc 63 tỉnh, thành cả nước. Hoạt động của Hội ngày càng đa dạng: đi thực tế, mở trại sáng tác, hỗ trợ sáng tác, công bố tác phẩm qua các triển lãm trong nước và quốc tế.

Trong 60 năm qua, với tư cách là Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tập hợp rộng rãi các nghệ sĩ thuộc nhiều lứa tuổi, dân tộc, nhiều vùng, miền trong cả nước. Hội đã cùng các hội viên tạo được không khí đoàn kết, cởi mở, sáng tạo, tạo được nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần quan trọng xây dựng nền Mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, công cuộc công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế; tham gia bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam trước yêu cầu mới... Các hoạt động chuyên môn của Hội được tổ chức phong phú, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Nhiều triển lãm mỹ thuật đạt chất lượng nghệ thuật cao, kế thừa và kết hợp các giá trị truyền thống với giá trị hiện đại, tìm tòi, sáng tạo mới. 

Những thành tựu mà Hội Mỹ thuật Việt Nam đạt được trong 60 năm qua đã được Đảng và Nhà nước đánh giá cao và ghi nhận bằng các danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động Hạng Nhất; Huân chương Độc lập Hạng Nhất; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao Vàng…

Nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tặng Bằng khen cho lãnh đạo Hội các thời kỳ, một số họa sĩ có đóng góp tích cực cho hoạt động Hội và sự phát triển của nền Mỹ thuật Việt Nam.

 

 

T. Minh