Lịch trả tác phẩm Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 tại 3 khu vực Bắc-Trung-Nam

21/12/2015
Lịch trả tác phẩm Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 tại 3 khu vực Bắc-Trung-Nam

THÔNG BÁO

Lịch trả tác phẩm Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015

 tại 3 khu vực Bắc-Trung-Nam

 

Thực hiện Quyết định số 3879/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 vào 09/12/2015 tại Hà Nội, triển lãm kết thúc ngày 23/12/2015.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trân trọng cảm ơn sự tham gia của  các họa sĩ, nhà điêu khắc góp phần làm nên sự thành công của Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm kính mời các tác giả đến nhận lại tác phẩm, vựng tập, bằng chứng nhận và tiền thù lao trưng bày. Khi đi nhận lại tác phẩm đề nghị các tác giả mang theo chứng minh thư nhân dân, phiếu nhận tác phẩm của Ban tổ chức.

Thời gian và địa điểm trả tác phẩm tại 3 khu vực:

 * Khu vực phía Bắc: Từ 24/12 - 26/12/2015 

 - Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam

   Số 02 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội 

 - Điện thoại liên lạc: Bà Trần Kim Thoa - Điện thoại: 0903474998

   Ông Nguyễn Phú Quý - Điện thoại: 0966585965

 * Khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Từ 04/01 - 07/01/2016

- Địa điểm: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng, K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng.    

- Điện thoại liên lạc: Ông Nguyễn Đăng Kiên - Điện thoại: 01666847671

  *Khu vực phía Nam: Từ 04/01 - 07/01/2016

- Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Số 97A, Phó Đức Chính, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên lạc: Bà Lê Thị Mai - Điện thoại: 0909271132

* Thời gian trả tác phẩm: Sáng từ 8h15 - 11h30’ ; Chiều từ 14h - 16h30’

* Do điều kiện Ban tổ chức không có kho lưu giữ đề nghị các tác giả đến nhận lại tác phẩm theo đúng thời gian quy định. Quá thời gian trên Ban tổ chức không chịu trách nhiệm với các tác phẩm.

 

Mọi thông tin liên hệ Ban tổ chức:

Đ/c Hoàng Minh Đức - Phó trưởng phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - ĐT: 0982535969 

Trân trọng./.