ART FOR YOU - Triển lãm tác phẩm nghệ thuật giá hợp lý của các nghệ sĩ tài năng Việt Nam

ART FOR YOU. Triển lãm tác phẩm nghệ thuật giá hợp lý của các nghệ sĩ tài năng Việt Nam từ 5/6/2016 đến 12/6/2016

ART FOR YOU.

Triển lãm tác phẩm nghệ thuật giá hợp lý của các nghệ sĩ tài năng Việt Nam từ 5/6/2016 đến 12/6/2016
Khai mạc: 18h30-21h30 Thứ bảy 04/06
Chương trình chạy hằng ngày từ 05-12/2016 từ 10h00 sáng tới 20h00 tối
Tại 29 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm