Bộ ảnh Chốt kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng chống Covid-19 - Tác giả Huỳnh Văn Truyền - Huy chương Vàng Cuộc thi ảnh Tự hào một dải biên cương

24/03/2021