Chấm chọn Cuộc thi thiết kế Logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện “Nghệ thuật Sơn mài Việt Nam”

17/12/2021
Ngày 16/12, tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã tổ chức chấm chọn Cuộc thi thiết kế Logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện “Nghệ thuật Sơn mài Việt Nam”. Theo Quyết định số 2931/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Nghệ thuật được thành lập để chấm chọn do Họa sĩ Lương Xuân Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng Nghệ thuật là những họa sĩ, chuyên gia đồ họa có tránh nhiệm, uy tín làm việc khẩn trương, nghiêm túc và khách quan đã thống nhất chọn ra được 06 trong số 120 mẫu thiết kế gửi về tham dự để trao giải. Đây là những mẫu thiết kế có chất lượng nghệ thuật tốt, thể hiện được nét đặc trưng riêng, tính sáng tạo, phù hợp với mục tiêu quảng bá thương hiệu quốc gia của ngành Mỹ thuật ra thị trường quốc tế. 

 

Hội đồng Nghệ thuật làm việc nghiêm túc, trách nhiệm để chọn ra những tác phẩm xuất sắc

Mẫu Logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” để sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy sự phát triển của Nghệ thuật sơn mài Việt Nam góp phần phát triển thị trường mỹ thuật, chấn hưng và khẳng định giá trị của Sơn mài Việt Nam. Đẩy mạnh giao lưu, chú trọng quảng bá thương hiệu quốc gia thông qua việc giới thiệu các sản phẩm, tác phẩm sơn mài Việt Nam trở thành sản phẩm văn hoá, nghệ thuật góp phần xây dựng công nghiệp văn hoá. Khuyến khích các doanh nghiệp, làng nghề, nghệ sĩ, nghệ nhân chế tác, sáng tác các sản phẩm sơn mài trở thành những sản phẩm hàng hoá tiêu thụ trong nước và quốc tế.