Số/ Ký hiệu: 2662/BVHTTDL-MTNATL   Ngày ban hành: 2017-08-08    Loại văn bản: CHÍNH SÁCH - VĂN BẢN