Số/ Ký hiệu: Số 1313/BVHTTDL-MTNATL   Ngày ban hành: 2018-04-03    Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch