Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phản hồi về bài báo “Phổ biến ảnh trên Facebook cũng phải xin phép” của báo Tuổi trẻ

15/07/2016
Ngày 15 tháng 7 năm 2016 Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã gửi Công văn số 310/MTNATL gửi Cục Bái chí - Bộ Thông tin Truyền thông và Báo Tuổi trẻ....

Ngày thứ Năm 14 tháng 7 năm 2016 báo Tuổi trẻ có bài “Phổ biến ảnh trên Facebook cũng phải xin phép” của tác giả Vũ Viết Tuân.  Với đầu đề bài báo như vậy, tác giả Vũ Viết Tuân đã xuyên tạc nội dung của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động Nhiếp ảnh vừa mới được Thủ tướng ký ban hành.

Trong nội dung của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP thì facebook không là đối tượng điều chỉnh của Nghị định và trong toàn bộ các điều, khoản của Nghị định cũng không có dòng chữ nào về facebook.

Với cách đặt đầu bài báo như vậy đã tạo nên dư luận không đúng với bản chất, gây hoang mang trong xã hội và những người hoạt động nhiếp ảnh.

Vì vậy, ngày 15 tháng 7 năm 2016, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã có Công văn số 310/MTNATL gửi Cục Báo chí - Bộ Thông tin Truyền thông và Báo Tuổi trẻ về việc phóng viên báo Tuổi trẻ đưa thông tin sai. 

Bằng Công văn này, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị báo Tuổi trẻ và tác giả Vũ Viết Tuân phải có đính chính và xin lỗi.

 

 

Công văn số 310/MTNATL của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 

gửi Cục Báo chí - Bộ Thông tin Truyền thông và Báo Tuổi trẻ