Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm việc với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về kế hoạch phối hợp công tác năm 2022

13/04/2022
Sáng ngày 06/4, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có buổi làm việc về kế hoạch phối hợp công tác với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam năm 2022.

Về phía Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có Cục trưởng, NSNA Mã Thế Anh và lãnh đạo, chuyên viên phòng Nhiếp ảnh. Phía Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam có: NSNA Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, NSNA Hồ Sỹ Minh - Phó Chủ tịch Hội NSNAVN, Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống.

Toàn cảnh buổi làm việc

Nội dung buổi làm việc gồm 2 nội dung: Quản lý nhà nước và công tác phối hợp trong các hoạt động Nhiếp ảnh

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, hai bên đã trao đổi các nội dung: Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh ( Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016); Các công việc liên quan đến công tác cấp phép, triển lãm, trại sáng tác, thi ảnh...; Phối hợp truyên truyền phổ biến tới toàn thể hội viên, đưa Nghị định về hoạt động Nhiếp ảnh lên website Hội; Quy chế khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi, triển lãm ảnh quốc tế hàng năm...

Cuối buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai bên cũng trao đổi và đi đến thống nhất các nội dung về công tác phối hợp tổ chức các Triển lãm, Festival; phối hợp trong việc đề cử nhân sự tham gia các Hội đồng nghệ thuật và triển khai các quan hệ hợp tác quốc tế...