Giải nhất Mỹ thuật trẻ 2020 - Tác phẩm Giấy Tiền Vàng Bạc - Tác giả Võ Thành Thân

03/03/2021