Giải nhất Thể loại ý tưởng Cuộc thi và Triển lãm Nhiếp ảnh Việt Nam 2020 - Tác phẩm Ở nhà tránh dịch - Tác giả Lê Tuệ

03/03/2021