Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam 2021 - Giải Ba - Tác phẩm: “Bác Hồ và thiếu nhi tại Pác Bó”, tác giả: Hoàng Diệp Anh

20/09/2021