Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam 2021 - Giải Khuyến khích - Tác phẩm: “Rùa và đại dương”, tác giả: Lê Trần Khánh Đan

20/09/2021

Tác phẩm: “Rùa và đại dương”, tác giả: Lê Trần Khánh Đan - 12 tuổi, Trường THCS Hà Nội - Thăng Long (Hà Nội)