Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật đất Quảng lần thứ II (2009-2013)

22/09/2014
Thực hiện Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 16/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về Quy định Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật Đất Quảng; Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 18.5.2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định 45/2008/QĐ-UBND và Công văn số 2004/UBND-VX, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam...

THỂ LỆ

Giải thưởng Văn học- Nghệ thuật Đất Quảng 

lần thứ II (2009 - 2013)

-----------------------

 

        Thực hiện Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 16/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về Quy định Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật Đất Quảng; Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 18.5.2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định 45/2008/QĐ-UBND và Công văn số 2004/UBND-VX, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thống nhất tổ chức Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ II (2009-2013), Ban Tổ chức thông báo Thể lệ Giải thưởng Văn học- Nghệ thuật Đất Quảng lần thứ II (2009-2013) như sau:

      I. Quy định chung

      1. Đối tượng

       -  Là tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật phản ánh về quê hương, con người Quảng Nam, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, đặc trưng văn hóa Quảng Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và sự phát triển văn học nghệ thuật của đất nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập; ưu tiên các mảng đề tài lịch sử cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc, thiếu niên, nhi đồng, dân tộc thiểu số; đề tài về công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương những nhân tố tiêu biểu, tích cực trong xã hội.

       - Các tác giả hoặc đồng tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở các địa phương trong cả nước.

      - Được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2013 với quy mô từ cấp tỉnh trở lên dưới các hình thức: xuất bản, triển lãm, biểu diễn, phát sóng... theo đặc trưng của từng loại hình.

      - Không có tranh chấp về quyền tác giả; không vi phạm các quy định của Luật Xuất bản và các quy định khác của pháp luật.

      2Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký tham dự giải thưởng

      a. Hồ sơ đăng ký tham dự giải thưởng, gồm:

      - Phiếu đăng ký tham dự Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ II (theo mẫu).

     - Tác phẩm, công trình văn học-nghệ thuật đăng ký tham dự Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ II phải đủ số lượng và đúng quy cách theo quy định của Thể lệ Giải thưởng.

      b. Ban Tổ chức chỉ chấp nhận những hồ sơ hợp lệ và nộp đúng hạn theo quy định

      3- Nguyên tắc xét giải:

      - Giải thưởng VHNT Đất Quảng chỉ xét trên tác phẩm, công trình  văn học-nghệ thuật, không xét theo tác giả.

      - Mỗi tác phẩm, công trình chỉ được đề nghị xét tặng Giải thưởng VHNT Đất Quảng về một chuyên ngành văn học, nghệ thuật.

    - Mỗi tác giả, nhóm tác giả có quyền gửi tác phẩm dự giải theo nhiều loại hình văn học-nghệ thuật khác nhau và ở mỗi loại hình phải đăng kí dự Giải thưởng với một hồ sơ riêng. Ở mỗi loại hình, mỗi tác giả, nhóm tác giả được quyền gửi dự giải tối đa 03 đơn vị tác phẩm.

     - Không xét tặng Giải thưởng đối với các tác phẩm công trình văn học-nghệ thuật có sử dụng lại bất kỳ một tác phẩm đơn lẻ nào trong các hợp tuyển tác phẩm, công trình văn học-nghệ thuật đã được công bố trước thời hiệu công bố của  kỳ xét giải; không chấp nhận một hợp tuyển tác phẩm, công trình văn học-nghệ thuật, trong đó có một tác phẩm, hoặc công trình đã được trao giải tại Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ I.

   - Không xét trao Giải thưởng cho những tác phẩm, công trình đã đoạt Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng quốc tế, quốc gia.

  - Tác phẩm, công trình dự giải phải được chính tác giả hoặc nhóm tác giả đăng ký tham dự Giải thưởng. Trường hợp những tác phẩm, công trình do tổ chức đứng tên đăng ký tham dự Giải thưởng thì phải được tác giả hoặc nhóm tác giả đó đồng ý bằng văn bản. Trường hợp những tác giả đã quá cố, hoặc do điều kiện đặc biệt không có khả năng trực tiếp đăng ký tham dự Giải thưởng thì đại diện hợp pháp của gia đình tác giả đó có quyền đứng tên hồ sơ tác phẩm, công trình đăng ký tham dự Giải thưởng.

  - Các thành viên của Ban Tổ chức và Hội đồng giám khảo đều có quyền gửi tác phẩm tham gia Giải thưởng. Tuy nhiên, thành viên nào có tác phẩm tham gia dự giải ở chuyên ngành nào thì không được tham gia giám khảo ở chuyên ngành đó.

        II. CÁC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỒ SƠ DỰ GIẢI THEO LOẠI HÌNH

        1. Văn học: Tác phẩm thuộc một trong các thể loại như thơ, văn xuôi; công trình nghiên cứu, lý luận, biên khảo, dịch thuật, sưu tầm, phê bình văn học đã được xuất bản thành tập sách hoàn chỉnh (tập thơ, trường ca, tập ký, tập truyện ngắn, tản văn, tùy bút, truyện vừa, tiểu thuyết…). Tập thơ phải có ít nhất 20 bài, tập văn xuôi phải có từ 10 truyện (bài) trở lên. Đơn vị đăng ký dự giải là 01 cuốn sách hoặc 01 bộ sách. Mỗi tác phẩm nộp 05 bản.

        2. Âm nhạc: Tác phẩm hoặc công trình đã được công bố thuộc một trong các thể loại sau:

          - Ca khúc, nhạc múa, tiểu phẩm độc tấu: đơn vị đăng ký được tính phải là một album (CD, VCD, DVD) với 1 ca khúc hoặc một chùm ca khúc gồm ít nhất 3 bài có sự đồng nhất về chủ đề (hồ sơ phải có 5 bản sao nhạc phổ và 5 đĩa nhạc kèm theo).

         - Nhạc phim, hợp tấu, hòa tấu (concerto), hòa tấu mở màn (ouverture), giao hưởng thơ, giao hưởng, hợp xướng: đơn vị đăng ký chỉ cần một tác phẩm đã được thu âm (hồ sơ phải có 05 bản sao tổng phổ và 05 đĩa nhạc kèm theo).

          - Công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình, sưu tầm, biên khảo, dịch thuật: đơn vị đăng ký là một đầu sách đã được xuất bản (hồ sơ phải có 05 bản  sách).

        Ghi chú: các đĩa nhạc phải đảm bảo chất lượng, không bị vẹt hoặc gạch xóa trên bề mặt đĩa; âm thanh thể hiện trên đĩa nhạc phải  đúng với văn bản nhạc.

       3. Mỹ thuật: Tác phẩm hội họa, điêu khắc, tượng đài, các tác phẩm mỹ thuật đương đại (nghệ thuật xếp đặt, trang trí, vidéo art...), công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình, biên khảo, sưu tầm mỹ thuật.

        a.Nếu là tranh, đơn vị đăng ký là 01 tác phẩm. Mỗi tác phẩm phải nộp 05 ảnh chụp cỡ 30cm x 45cm và tất cả phải là ảnh chụp từ thực tế, không sử dụng hình ảnh được tạo ra hoặc chỉnh sửa từ các phần mềm máy tính, ảnh không được ép plastic.

        b.Nếu là tác phẩm thủ công mỹ nghệ, điêu khắc, tượng đài, đơn vị đăng ký là 01 tác phẩm. Tác giả nộp 05 bộ ảnh cỡ 30cm x 45cm, (mỗi bộ gồm một ảnh chụp tổng thể và 04 ảnh chụp 4 phía), ảnh không được ép plastic.

       c.Nếu là tác phẩm thuộc thể loại nghệ thuật videoart, sắp đặt, trình diễn... ở vòng sơ khảo tác giả nộp 05 phiên bản (videoart, trình diễn) hoặc 05 ảnh chụp cỡ 30 x 45cm (sắp đặt).

 

       Ghi chú: Nếu được chọn vào vòng chung khảo, tác giả nộp tác phẩm về Hội VHNT tỉnh để Hội đồng giám khảo chấm, chọn giải.

       d.Đối với công trình nghiên cứu, biên khảo..., đơn vị đăng ký là một đầu sách đã xuất bản. Hồ sơ gồm 05 bản sách.

       4. Nhiếp ảnh: Tác phẩm ảnh màu, đen trắng (ảnh chụp); công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình, sưu tầm nhiếp ảnh.

            a. Đối với tác phẩm nhiếp ảnh: Đơn vị đăng ký dự giải là tác phẩm ảnh đơn, ảnh bộ hoặc tập sách ảnh đã được giới thiệu rộng rãi dưới các hình thức như triển lãm cấp khu vực, toàn quốc, quốc tế, hoặc một cuộc triển lãm cấp tỉnh với số lượng từ 50 tác phẩm trở lên và được cơ quan chuyên môn cấp giấy phép. Mỗi tác phẩm gửi kèm theo 05 phiên bản khổ 30cm x 45cm, ảnh vuông cỡ 30cm x 30cm; ảnh panorama có cạnh dài là 45cm, ảnh không được ép plastic.

           b. Đối với công trình nghiên cứu lý luận, phê bình, sưu tầm về nhiếp ảnh thì đơn vị tính là một đầu sách đã xuất bản. Hồ sơ gồm 05 phiên bản sản phẩm.

            5. Sân khấu: Kịch bản sân khấu đã được một đơn vị nghệ thuật dàn dựng công diễn phục vụ công chúng hoặc in thành sách; các vở diễn trong các loại hình sân khấu được quay video; công trình nghiên cứu lý luận, phê bình, sưu tầm sân khấu đã xuất bản. Hồ sơ  gồm 05 phiên bản sản phẩm.

           6. Điện ảnh: Các bộ phim thuộc các loại hình đã được công chiếu hoặc kịch bản phim đã in thành sách; công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình điện ảnh đã xuất bản. Hồ sơ nộp gồm 05 phiên bản sản phẩm.

           7. Múa: Kịch bản múa được dàn dựng công diễn phục vụ công chúng hoặc các vở múa được quay video; công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình, sưu tầm đã xuất bản. Hồ sơ gồm 05 phiên bản sản phẩm.

           8. Văn nghệ Dân gian: Các tác phẩm, công trình thuộc một trong 07 loại hình VHNT cơ bản ở trên, có nội dung và không gian thuộc đề tài văn nghệ dân gian Quảng Nam. Hồ sơ dự giải giống như các loại hình cơ bản đã nêu. Những sản phẩm đã đăng ký dự giải mảng loại hình này thì không được đăng ký dự giải các loại hình khác.

          9. Văn học-Nghệ thuật các dân tộc thiểu số: Các tác phẩm, công trình thuộc một trong 07 loại hình VHNT cơ bản ở trên, có nội dung và không gian thuộc đề tài dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam. Hồ sơ dự giải giống như các loại hình cơ bản đã nêu. Những sản phẩm đã đăng ký dự giải mảng loại hình này thì không được đăng ký dự giải các loại hình khác.

          10. Kiến trúc: Là những đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình, thiết kế nội, ngoại thất đã xây dựng và đưa vào sử dụng có tính mỹ thuật cao; công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc đã được xuất bản.

      Gửi bản vẽ thiết kế phần kiến trúc (mặt bằng vị trí, mặt bằng tổng thể, mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt tiêu biểu, phối cảnh công trình…), bản vẽ thiết kế được bố trí vào khổ giấy A3 (29,7cm x 42cm), tối thiểu 05 ảnh màu cỡ 30 cm x 45 cm chụp công trình thực tế có ghi chú cụ thể, ảnh không được ép plastic.

       III. CÁC QUI ĐỊNH KHÁC

        1. Cơ cấu giải thưởng: Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần II được cơ cấu theo 04 hạng: A; B; C và khuyến khích. Số lượng giải ở mỗi hạng sẽ do Ban Tổ chức quyết định căn cứ trên số lượng và chất lượng tác phẩm dự giải, nhưng không vượt quá số lượng quy định tại Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 16/11/2008 và Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 18.5.2010 của UBND tỉnh Quảng Nam.

       2. Công bố giải thưởng: Các tác phẩm đoạt Giải thưởng sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam.

       3. Thời gian trao giải: Dự kiến vào quý I năm 2015.

       4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

      Sau 15 ngày kể từ ngày Thể lệ Giải thưởng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan Thường trực Giải thưởng VHNT Đất Quảng sẽ nhận hồ sơ tác phẩm, công trình đăng ký tham dự Giải thưởng. Thời hạn nộp hồ sơ tác phẩm, công trình đăng ký tham dự giải thưởng là 45 ngày. Địa chỉ nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam, Số 5- Nguyễn Chí Thanh-Tam Kỳ- Quảng Nam.

     Giải thưởng VHNT Đất  Quảng là một sự kiện quan trọng của tỉnh Quảng Nam, Ban Tổ chức Giải thưởng trân trọng thông báo để các cá nhân, tập thể được biết và đăng ký tham dự.

     Thông tin chi tiết về Giải thưởng liên hệ với Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh, cơ quan Thường trực Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật Đất Quảng lần thứ II. Số điện thoại: 0510.3859205, hộp thư điện tử:hvhntqnam@gmail.com

 

                        T.M BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG VHNT ĐẤT QUẢNG LẦN II

                           TRƯỞNG BAN 

                        Nguyễn Chín

                            PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(đã ký)

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

DỰ XÉT GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐẤT QUẢNG LẦN THỨ 2 (2009-2013)

 

- Tên tác phẩm:..................................................................................................

+ Thể loại:.........................................................................................................

+ Kích thước:.....................................................................................................

+ Đã công bố lần đầu: ngày........ tháng........ năm.............................................

+ Hình thức công bố (xuất bản, phát sóng, biểu diễn, triển lãm, trưng bày, in báo...):................................................................................................................

+ Nơi công bố:...................................................................................................

+ Đã đạt giải thưởng (cấp tỉnh trở lên):.............................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

- Họ và tên tác giả/ đại diện nhóm tác giả:........................................................

...........................................................................................................................

- Năm sinh:........................................................................................................

- Bút danh:.........................................................................................................

- Quê quán:........................................................................................................

- Điện chỉ liên lạc:.............................................................................................

- Số điện thoại:..................................................................................................

- Email...............................................................................................................

- Số tài khoản: ……………………………………………………………….

- Số chứng minh nhân dân………………….. Ngày cấp: ……………………

 

........................Ngày.......... tháng......... năm 2014

Tác giả/ đại diện nhóm tác giả

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Ghi chú: Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 08.9 đến hết ngày 08.11.2014./.