Giấy mời “Sắc tơ APEC 2017”

06/12/2018
Kỷ niệm 1 năm Hội nghị Cấp cao APEC 2017- Đà Nẵng, từ ngày 7 đến 17/12, nhóm nghệ nhân nghề thủ công truyền thống Hà Nội, những người đã trực tiếp thực hiện Bộ sản phẩm Trang phục APEC 2017 sẽ tổ chức trưng bày với chủ đề “Sắc tơ APEC 2017” tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ, 50 Đào Duy Từ, Hà Nội...

Kỷ niệm 1 năm Hội nghị Cấp cao APEC 2017- Đà Nẵng, từ ngày 7 đến 17/12, nhóm nghệ nhân nghề thủ công truyền thống Hà Nội, những người đã trực tiếp thực hiện Bộ sản phẩm Trang phục APEC 2017 sẽ tổ chức trưng bày với chủ đề “Sắc tơ APEC 2017” tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ, 50 Đào Duy Từ, Hà Nội.

Trưng bày sẽ các sản phẩm dệt lụa tơ tằm truyền thống, thương hiệu Lụa tơ tằm Dung - Từ; Sản phẩm thêu tay truyền thống trên áo dài, thương hiệu Tuấn Sành; Sản phẩm may Âu phục trên chất liệu Lụa tơ tằm Dung - Từ, thương hiệu Nhà may Anh Hùng… Đặc biệt, trưng bày sẽ giới thiệu Bộ sản phẩm trang phục APEC 2017 do nhóm nghệ nhân thực hiện, cùng một số mẫu được làm trong quá trình tuyển chọn.