GIẤY MỜI Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế”

22/11/2021