Giấy mời Triển lãm Tư liệu Linh vật nghê Việt

12/11/2018
Chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, Không gian Văn hóa Hoa Lư tổ chức Triển lãm Tư liệu Linh vật nghê Việt...

Chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, Không gian Văn hóa Hoa Lư tổ chức Triển lãm Tư liệu Linh vật nghê Việt.

 


Triển lãm trưng bày hình ảnh tư liệu nghê tại các di tích, bảo tàng, có phần so sánh nhận diện linh vật nghê và tượng sư tử Trung Quốc. Thông tin của Triển lãm sẽ giúp mọi người hiểu sâu hơn linh vật Nghê, linh vật đã được ông cha ta sử dụng qua nhiều thời kỳ, trong không gian tôn giáo, tín ngưỡng, trên các vật dụng...

Thời gian: 17h30, Thứ 5, ngày 15 tháng 11 năm 2018
Địa điểm: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. 

(Vào cửa tự do)