Giới điêu khắc có thêm một “sân chơi”

Xưởng Điêu khắc thực hành thuộc Khoa Điêu khắc (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) vừa đi vào hoạt động từ tháng 5/2017, với hoạt động khởi đầu “The May Sculpture Workshop”. Triển lãm kết quả của workshop này đã được khai mạc ở chiều 22/5...

Xưởng Điêu khắc thực hành thuộc Khoa Điêu khắc (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) vừa đi vào hoạt động từ tháng 5/2017, với hoạt động khởi đầu “The May Sculpture Workshop”. Triển lãm kết quả của workshop này đã được khai mạc ở chiều 22/5.

 

Những hình ảnh trong hoạt động mở đầu của Xưởng điêu khắc thực hành.

 

Xưởng Điêu khắc này nằm trong khuôn viên của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội) - là kết quả những nỗ lực của các giảng viên, nghệ sĩ điêu khắc tham gia giảng dạy trong trường, đồng thời cũng là những nghệ sĩ hoạt động tích cực trong lĩnh vực điêu khắc đương đại.

Xưởng Điêu khắc mở đầu bằng hoạt động mang tên “The May Sculpture Workshop” diễn ra từ ngày 10 - 20/5/2017 với sự tham gia của các giảng viên khoa điêu khắc như: Khổng Đỗ Tuyền, Trần Trọng Tri, Lê Lạng Lương, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Ngọc Lâm, Đoàn Văn Bằng, Hoàng Mai Thiệp (Đại học Mỹ thuật Việt Nam), Trần Tuấn Nghĩa (Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh), Vũ Hữu Nhung, Nguyễn Thăng Long (Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội), Phạm Thái Bình, Vũ Bình Minh (Đại học Kiến trúc Hà Nội) cùng một số nhà điêu khắc tự do như: Thái Nhật Minh, Nguyễn Huy Tính, Trần Văn An, Phạm Bảo Sơn.

Với định hướng của xưởng thực hành nghệ thuật này là trở thành một không gian thực hành chuyên nghiệp trên nhiều chất liệu, workshop đầu tiên nói trên mong muốn là một sự khởi đầu cho các hoạt động học tập, sáng tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn của sinh viên, giảng viên cũng như các nghệ sĩ điêu khắc trong toàn quốc.

Những tác phẩm được thực hiện trong workshop được trưng bày cho tới hết tháng 5/2017, nhằm giới thiệu tới các nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật và đặc biệt quan tâm tới bộ môn điêu khắc, những sáng tác mới nhất.

 

Q.V