Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

13/02/2020
Sáng ngày 12/02/2020, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020. Hội nghị diễn ra với đông đủ các công chức, viên chức và người lao động của Cục...

Sáng ngày 12/02/2020, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020. Hội nghị diễn ra với đông đủ các công chức, viên chức và người lao động của Cục.  

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn, báo cáo công tácThanh tra nhân dân, báo cáo thu chi tài chính của Công doàn năm 2019, phát động thi đua 2020.

 

Toàn cảnh Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2019 và đi sâu triển khai việc phân công nhiệm vụ công tác năm 2020 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Với 19 nhiệm vụ công tác năm 2020 cần nỗ lực, cố gắng của đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức Cục để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 

Đồng chí Mã Thế Anh - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

 

 

Bà Trần Thị Kim Thoa - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm báo cáo công khai tài chính năm 2019.  

 

Đồng chí Đỗ Vũ Ngọc Trang đọc báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân tại Hội nghị

 

    

Đồng chí Đặng Thị Hồng Tuyết, Kế toán trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm báo cáo về dự thảo chi tiêu nội bộ tại Hội nghị.


 

 

Cục trưởng Vi Kiến Thành trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2019

 

​​​​​​

Tin và ảnh: Linh Chi