Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

29/03/2021
Sáng ngày 24/3/2021, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Hội nghị diễn ra với đông đủ các công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục.

Toàn cảnh Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 

Hội nghị đã nghe kế hoạch công tác năm 2021; báo cáo tổng kết công tác Công đoàn, báo cáo nhiệm kỳ Thanh tra nhân dân; báo cáo thu, chi tài chính của Công đoàn năm 2020; phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa chính quyền với Công đoàn.

Ông Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và triển khai việc phân công nhiệm vụ công tác năm 2021 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Với 15 nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2021 cần nỗ lực, cố gắng của toàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch. 

 

Đồng chí Ngô Quang Dương, Chủ tịch Công đoàn Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 

  


 

Cục trưởng Mã Thế Anh trao bằng khen và danh hiệu thi đua cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2020 

Sau phần công bố quyết định và trao khen thưởng cho cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020, Ban Chấp hành Công đoàn điều hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023