Hội nghị Mỹ thuật ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia

30/11/2018
Ngày 17/11/2018, tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức Hội nghị Mỹ thuật ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Đại diện phía Việt Nam có: họa sỹ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; bà Bùi Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam...

Ngày 17/11/2018, tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức Hội nghị Mỹ thuật ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Đại diện phía Việt Nam có: họa sỹ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; bà Bùi Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đại diện phía Lào có: họa sỹ Bounsanong Sihalat - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Bộ Thông tin, Văn hóa Lào; tiến sỹ, nhà điêu khắc Maysinh Chanboutdy - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Lào. Đại diện phía Campuchia có: họa sỹ Chhim Sothy - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Campuchia, Cục trưởng Cục Mỹ thuật và Mỹ nghệ (Bộ Văn hóa và nghệ thuật Campuchia). Đây là hoạt động giao lưu nhằm tăng cường tình hữu nghị, hợp tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền mỹ thuật ba nước.

 


Tại cuộc gặp gỡ, Đại diện lãnh đạo Mỹ thuật của ba nước đã giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình quản lý, đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn đang gặp phải tại quốc gia mình. Bên cạnh đó, lãnh đạo ba bên cũng thảo luận về những hợp tác nhằm đẩy mạnh và phát triển quan hệ giữa ba Hội Mỹ thuật, tăng cường tình hữu nghị giữa các nghệ sĩ ba nước, nâng cao chất lượng sáng tác mỹ thuật, đưa mỹ thuật ba nước phát triển, tạo điều kiện trao đổi, giúp đỡ nhau trong các hoạt động mỹ thuật; hội nhập với khu vực và thế giới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Mỹ thuật ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia:

 

Họa sỹ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phát biểu tại Hội nghị

 

Họa sỹ Chhim Sothy - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Campuchia, Cục trưởng Cục Mỹ thuật và Mỹ nghệ (Bộ Văn hóa và nghệ thuật Campuchia) phát biểu đại diện phía Campuchia.

 

Tiến sỹ, nhà điêu khắc Maysinh Chanboutdy - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Lào phát biểu tại Hội nghị.

 

Họa sỹ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chụp ảnh lưu niệm cùng Cục trưởng Cục mỹ thuật hai nước Lào và Campuchia.

 

Các đại biểu tham gia Hội nghị Mỹ thuật ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia

 


 Tin và ảnh: Linh Chi