Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Cục MTNATL

25/06/2019
Sáng ngày 19/6/2019, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019...

Sáng ngày 19/6/2019, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019


Tham dự hội nghị có đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; đồng chí Vi Kiến Thành – Cục trưởng; đồng chí Mã Thế Anh, đồng chí Trần Thị Thu Đông, đồng chí Dương Văn Quynh – Phó Cục Trưởng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Thay mặt cơ quan,  đồng chí Mã Thế Anh - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Theo báo cáo, Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trong cả nước 06 tháng đầu năm 2019 được thực hiện khá nghiêm túc. Công tác cấp phép các triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật. Công tác phát triển sự nghiệp mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trong cả nước được chú trọng thực hiện như tổ chức các hoạt động: triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh và các triển lãm văn hóa nghệ thuật khác thu hút được đông đảo người đến xem, nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật tăng lên, từ đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì còn tồn tại nhưng khó khăn và thử thách, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với tinh thần trách nhiệm và đoàn kết của tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Sáu tháng đầu năm 2019, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã tích cực triển khai kế hoạch công tác năm 2019 được Bộ phê duyệt và các công việc đột xuất do Bộ giao.

 

 

Đồng chí Mã Thế Anh - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục trình bày báoTại hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng ghi nhận những cố gắng mà Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã nỗ lực trong 6 tháng đầu năm vừa qua. Thứ trưởng đưa ra những nhận xét và ý kiến chỉ đạo rất sát sao và kịp thời. Thứ trưởng cũng sẽ tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện để ngành Mỹ thuật và Nhiếp ảnh trong tương lai được phát triển cũng như được công chúng ghi nhận.

 

 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Tạ Quang Đông đưa ra những nhận xét và ý kiến chỉ đạo rất sát sao và kịp thời.


Các cán bộ của Cục đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào bản Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 trên tinh thần xây dựng.

Cục trưởng - ông Vi Kiến Thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Tạ Quang Đông và các ý kiến đóng góp đồng thời cũng nêu nguyện vọng của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, sự phối hợp giữa các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ và các cơ quan liên quan để Cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2019.

 

 

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục MTNATL phát biểu tại Hội nghị.

 

Tin và ảnh: Linh Chi