Hội nghị tổng kết công tác quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm (2014-2017) và tập huấn nghiệp vụ

Nguồn:

P.V (Ảnh: Phạm Thanh Hà) 19/09/2017


Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 9 năm 2017, tại Thừa Thiên Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm và tập huấn nghiệp vụ (2014-2017).

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Bản quyền tác giả, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ… cùng một số đơn vị sự nghiệp như các Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Nghệ thuật Huế, Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh; Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng ... cũng tới tham dự.

Ngoài ra, có 150 đại biểu đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên quản lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao, Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh/thành phố tới tham dự và có tham luận tại Hội nghị.

Hội nghị  được tổ chức nhằm tống kết về công tác quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, những thành tựu đạt được và những vấn đề tồn tại, hạn chế, những vấn đề phát sinh trong 3 năm (2014-2017), đề ra phương hướng nhiệm vụ trong những năm tiếp theo để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, nhằm đưa sự nghiệp mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm phát triển đáp ứng được những đòi hỏi của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tìm ra những giải pháp phù hợp trong xu thế phát triển để quản lý và thúc đẩy lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm đạt được những thành tựu xứng đáng trong những năm tiếp theo.

Đây là Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh toàn ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, đặc biệt trong công tác quản lý, xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật và các triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh ở quy mô lớn góp phần vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc..

Phát huy những thành tích đạt được, trong những năm tiếp theo, ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước cũng như hoạt động sự nghiệp đảm bảo đi đúng đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, thực hiện đúng pháp luật của nhà nước, tạo điều kiện và khuyến khích sáng tạo ra nhiều tác phẩm, công trình có giá trị về nội dung và nghệ thuật, nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân, tạo nên đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng tốt đẹp nhân văn, hướng thiện, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.


Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm và tập huấn nghiệp vụ (2014-2017):

 

 

 


 

 

 

 

Tin: P.V

Ảnh: Phạm Thanh Hà

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)