Hội thảo “Không gian văn hóa đình làng - vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị di sản”

11/12/2013
Đình làng đóng vai trò thiết yếu trong đời sống văn hóa người Việt xưa và nay. Không chỉ là nhân tố cố kết cộng đồng làng, là trung tâm sinh hoạt văn hóa, đình làng còn là một thành phần có tính độc lập về cơ cấu hành chính. Đình làng là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống...

(Cinet)- Sáng 10/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Không gian văn hóa đình làng - vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị di sản”. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã tới dự.

 

Thứ trưởng Vương Duy Biên phát biểu tại hội thảo

 

Đình làng đóng vai trò thiết yếu trong đời sống văn hóa người Việt xưa và nay. Không chỉ là nhân tố cố kết cộng đồng làng, là trung tâm sinh hoạt văn hóa, đình làng còn là một thành phần có tính độc lập về cơ cấu hành chính. Đình làng là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống, nơi các hoạt động văn hóa cộng đồng được tổ chức và cũng là nơi tạo nguồn cảm hứng cho người dân sáng tạo nên các giá trị văn hóa làng. Với ý nghĩa đó, đình làng là trung tâm văn hóa, là bảo tàng sống về văn hóa làng của người Việt.

Bên cạnh đó, đình làng còn là nơi nhận diện một cách sống động mô hình chính trị đặc thù với tính chất tự trị dân chủ làng xã, một thiết chế văn hóa tín ngưỡng tổng hợp, một không gian văn hóa tiêu biểu trong đó có những giá trị đặc sắc về nghệ thuật tạo hình, biểu diễn.

Tuy nhiên, hiện nay làng xã Việt Nam, đặc biệt là ở Bắc Bộ có nhiều thay đổi, xu hướng đô thị hóa nông thôn diễn ra nhanh chóng, các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc dần mai một, vị thế và diện mạo của đình làng đang có nguy cơ không còn vai trò của nó với cộng đồng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản đình làng, trong đó nhấn mạnh vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản đình làng phải là công việc của tất cả cộng đồng, từ cộng đồng và người dân. Đồng thời, các nhà quản lý văn hóa phải có những chính sách, quy định, quy chế phù hợp trong việc bảo tồn phát huy di sản.

Hội thảo “Không gian văn hóa đình làng - vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị di sản” là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Nghiên cứu, sưu tầm, quảng bá và phát huy những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa đình làng vùng châu thổ Bắc Bộ, Việt Nam” do Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thực hiện từ năm 2012 đến năm 2013.

T.H