Hội thảo – Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018

15/10/2018
Trong hai ngày 10-11/10, tại Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội thảo – Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên dự và phát biểu chỉ đạo...

Trong hai ngày 10-11/10, tại Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội thảo – Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự hội thảo – tập huấn có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ trực tiếp tham gia công tác quản lý, các chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học công nghệ trực thuộc Bộ VHTTDL.

Phát biểu khai mạc, TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ VHTTDL) nhấn mạnh: Hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ đã đạt được kết quả đáng tự hào, đồng thời đã có nhiều đổi mới trong phương thức xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong công tác định hướng, quản lý và triển khai nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm hiện thực hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhà nước.

Các đơn vị chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã chủ động triển khai các hoạt động nghiên cứu đảm bảo đúng tiến độ, đến nay đã không còn tình trạng đề tài quá hạn, chất lượng và kết quả đạt được ngày càng có tính ứng dụng cao.

Các công trình nghiên cứu trong những năm qua đã đưa ra một bức tranh tương đối toàn diện về thực trạng công tác quản lý nhà nước và hoạt động phát triển sự nghiệp; làm rõ những vấn đề lý luận và tổng kết thực tiễn về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển cho từng ngành, lĩnh vực…

 

Hội thảo – Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018 - Ảnh 1.

Quang cảnh hội thảo - tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018. Ảnh: Đức Hoàng


Tại hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được trên 20 tham luận của các đại biểu về nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và công tác xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; hoạt động nghiên cứu khoa học với công tác giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên biểu dương những cơ quan, đơn vị, các Viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng đã có nhiều đóng góp cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2008-2018; đồng thời ghi nhận, tôn vinh các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên và cán bộ trong toàn ngành đã nỗ lực cống hiến vì sự nghiệp khoa học và công nghệ trong thời gian qua.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh những vấn đề cần thảo luận như: Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến 2021 phải tiếp tục tập trung hướng nghiên cứu góp phần thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 33-NQ/TW về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới;

Đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu trong xây dựng chế độ chính sách, hoạt động sự nghiệp của ngành và công tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch; Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cho các lĩnh vực thuộc Bộ, ưu tiên lĩnh vực Du lịch và Thể dục thể thao;

Nâng cao chất lượng các đề xuất nhiệm vụ khoa học và tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào hoạt động quản lý, phát triển sự nghiệp của ngành. Coi đây là tiêu chuẩn cơ bản để xem xét, quyết định việc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

 

Hội thảo – Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018 - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại hội thảo - tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018. Ảnh: Đức Hoàng


Hội thảo – Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018 - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự hội thảo - tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018. Ảnh: Đức Hoàng


Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chia sẻ, thông qua hội thảo, chúng ta đã có được những đánh giá xác đáng về thành tựu và tồn tại trong công tác quản lý, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ.

Sau hội thảo này, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đề nghị Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo định hướng: Tiếp tục nghiên cứu tổng kết lý luận và thực tiễn và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các luật, nghị định...của Nhà nước và các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển ngành văn hóa thể thao và du lịch, gia đình;

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học tại các đơn vị, đặc biệt là các tổ chức khoa học và công nghệ. Cần coi đây là hoạt động có ý nghĩa then chốt nhằm phát triển về số lượng và chú trọng chất lượng các nghiên cứu. Đối với những tổ chức khoa học và công nghệ cần lấy tiêu chí thực hiện việc nghiên cứu khoa học các cấp là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của giảng viên, cán bộ nghiên cứu;

Khuyến khích gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn cần giải quyết một hoặc nhiều vấn đề cụ thể, tại địa chỉ nhất định. Các công trình nghiên cứu phải có sự kết hợp nghiên của nhiều nhà khoa học, trong đó chủ nhiệm đề tài có vai trò quyết định và chịu trách nhiệm chính về công trình;

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại trong xu hướng Cách mạng công nghệ lần thứ 4 tập trung vào các lĩnh vực của ngành; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cho các lĩnh vực thuộc Bộ, ưu tiên lĩnh vực dịch vụ và hệ thống trang thiết bị thể thao thuộc nhóm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong quá trình sử dụng;

Phát triển công tác nghiên cứu khoa học hài hòa, đồng bộ giữa các lĩnh vực trong Bộ. Khuyến khích các nghiên cứu mang tính liên ngành trong Bộ. Với một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực thì việc có những nghiên cứu liên ngành là rất cần thiết, đặc biệt là những lĩnh vực có những mối quan hệ chặt chẽ với nhau như: giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch, giữa du lịch và thể thao...;

Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu với đào tạo đại học và đào tạo sau đại học nhằm thông qua công tác nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học;

Trẻ hóa đội ngũ cán bộ nghiên cứu và từng bước đào tạo cán bộ nghiên cứu có khả năng thay thế những nhà khoa học đầu ngành của Bộ và đất nước ngày càng cao tuổi. Kết hợp nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học đầu đàn với các thế hệ nghiên cứu khoa học trẻ là cần thiết trong những năm tới;

Tiếp tục hướng dẫn các Viện nghiên cứu khoa học hoạt động theo cơ chế tự chủ về tổ chức và tài chính phù hợp yêu cầu mới.


Đức Hoàng