Số/ Ký hiệu: 1178/KH-BVHTTDL   Ngày ban hành: 2021-04-13    Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch