Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Thái Bình

05/05/2021
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình vừa tổ chức phát động cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Thái Bình.

Cuộc thi nhằm lựa chọn mẫu Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Thái Bình để sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch phục vụ các nhiệm vụ chính trị - xã hội khác của tỉnh Thái Bình.

Tác giả gửi tác phẩm dự thi có kèm theo bản thuyết minh ý tưởng thiết kế Logo và Slogan về Ban tổ chức cuộc thi tại địa chỉ thư điện tử “LogovaSloganTB@gmail.com" hoặc qua đường bưu điện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình (Địa chỉ: số 194 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hỗ trợ 02273.836.999 (trong giờ hành chính)

Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/10/2021.

Dưới đây là Kế hoạch và Thể lệ của Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Thái Bình: