;

Thông tin tư liệu /

HÌNH THỂ, KHÔNG GIAN VÀ CÁI NHÌN [Bước đầu học vẽ và trình bày tạo hình] CHƯƠNG 2. NỀN: NHẬN THỨC VÀ CẤU TRÚC KHÔNG GIAN Tiếp theo số 7-8 (37-38), tháng 7-8/2015

Tác giả: GRAHAM COLLIER Biên dịch: Vương Tử Lâm Hiệu đính: Phạm Long 16/11/2015

CHƯƠNG 2. NỀN: NHẬN THỨC VÀ CẤU TRÚC KHÔNG GIANTiếp theo số 7-8 (37-38), tháng 7-8/2015 Xem thêm

Lược sử các Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc Việt Nam (phần 4- các kỳ MTTQ 1985, 1990)

Đức Hòa 12/10/2015

Khai mạc hồi 15h ngày 16/11/1985 tại khu triển lãm Vân Hồ. Đồng tổ chức: Bộ Văn hóa và Hội Nghệ sỹ Tạo hình Việt Nam (Hội MTVN đổi tên từ 7/10/1983). Xem thêm

HÌNH THỂ, KHÔNG GIAN VÀ CÁI NHÌN [Bước đầu học vẽ và trình bày tạo hình] PHẦN một: DẤU VẾT VÀ KHÔNG GIAN: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ HÌNH - NỀN

Tác giả: GRAHAM COLLIER Biên dịch: Vương Tử Lâm Hiệu đính: Phạm Long 29/06/2015

CHƯƠNG 2. NỀN: NHẬN THỨC VÀ CẤU TRÚC KHÔNG GIANTiếp theo số 4 (34), tháng 4/2015 Xem thêm

Lược sử các Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam

Đức Hòa 25/06/2015

(Phần 2: từ 1955 đến 1962) Xem thêm

HÌNH THỂ, KHÔNG GIAN VÀ CÁI NHÌN [Bước đầu học vẽ và trình bày tạo hình] PHẦN 1: DẤU VẾT VÀ KHÔNG GIAN: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ HÌNH - NỀN

Tác giả: GRAHAM COLLIER Biên dịch: Vương Tử Lâm Hiệu đính: Phạm Long 05/06/2015

Những gợi ý trong các bài tập vẽ dưới đây giúp người vẽ tổ chức được không gian hai và ba chiều Xem thêm

HÌNH THỂ, KHÔNG GIAN VÀ CÁI NHÌN [Bước đầu học vẽ và trình bày tạo hình], Phần một, chương 2

Tác giả: GRAHAM COLLIER Biên dịch: Vương Tử Lâm Hiệu đính: Phạm Long 04/06/2015

ĐỂ TỔ CHỨC HÌNH VÀ NỀN có ba cách làm cơ bản, mỗi cách có thể gây ra những hiệu ứng tri giác khác nhau Xem thêm

HÌNH THỂ, KHÔNG GIAN VÀ CÁI NHÌN [Bước đầu học vẽ và trình bày tạo hình] - Phần 10

Tác giả: GRAHAM COLLIER Biên dịch: Vương Tử Lâm Hiệu đính: Phạm Long 14/04/2014 26/01/2015

F. Diện và chất màu - hành động tự do và nội dung biểu cảmMục đích của bài tập rất ngắn gọn này là giảm bớt sự tập trung của bạn vào lối vẽ đi nét mà nhắc bạn nhớ rằng sử dụng lối vẽ loang màu Xem thêm

HÌNH THỂ, KHÔNG GIAN VÀ CÁI NHÌN [Bước đầu học vẽ và trình bày tạo hình] - Phần 9

Tác giả: GRAHAM COLLIER Biên dịch: Vương Tử Lâm Hiệu đính: Phạm Long 14/04/2014 08/12/2014

E. Những nét vẽ chính xác có cân nhắc - ý niệm và nội dung Xem thêm

Đăng ký nhận Email

Đăng ký Email nhận thông tin - tin tức mới từ chúng tôi