Một số tác phẩm tại Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

18/06/2015
Một số tác phẩm tại Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Một số tác phẩm tại Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”


Lê Phan Quốc, Em mơ gặp Bác Hồ, sơn mài

 

Hồ Minh Quân, Trường Sa - Tuyến đầu tổ quốc, sơn dầu

 

 Tập trung tại trạm; Ảnh: Đoàn Thi Thơ.

 

 Kiểm tra trước khi lên thuyền; Ảnh: Đoàn Thi Thơ. 

 

Qua sông; Ảnh: Đoàn Thi Thơ. 

 

Giải nhất - 4/6 tác phẩm trong bộ ảnh: Bộ đội đưa trẻ đến trường mùa lũ, Ảnh: Đoàn Thi Thơ.


(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 5/2015)