Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

30/03/2015
Ngày 14/3 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo giới thiệu Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút

Ngày 14/3 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo giới thiệu Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.

Nghị định gồm 5 chương, 14 điều quy định về nhuận bút, thù lao đối với việc sáng tạo, khai thác và sử dụng tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Nghị định có bổ sung một số chức danh sáng tạo, thay đổi tên gọi của một số chức danh sáng tạo, chỉnh sửa bổ xung và cụ thể hóa một số thể loại, quy mô tác phẩm và khung nhuận bút, thù lao đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Đáng chú ý nhất là tỉ lệ phần trăm hoặc hệ số để tính nhuận bút cho các chức danh sáng tạo tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác trong quy định mới đều tăng hơn trước.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2015./.


P.L