Nghị định về hoạt động Nhiếp ảnh

20/04/2015
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Nghị định về hoạt động Nhiếp ảnh. Đến nay, Dự thảo đã được sửa chữa 04 lần.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm được Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Nghị định về hoạt động Nhiếp ảnh. Đến nay, Dự thảo đã được sửa chữa 04 lần.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã gửi Dự thảo đến các Sở VHTTDL, Hội VHNT các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam để xin ý kiến góp ý; tổ chức Hội thảo tại Hà Nội ngày 17/3/2015 và TP Hồ Chí Minh ngày 20/3/2015.

Để Dự thảo Nghị định được các cơ quan, đơn vị có liên quan biết đến và đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh, người dân đóng góp ý kiến, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xin đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo trên website của Cục.

Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của đông đảo nhân dân, các cơ quan, đơn vị!

Đính kèm