Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018

22/03/2018
Trung tuần tháng 3, tập chí APF đã quay trờ lại với ấn phẩm được rất nhiều người mong đợi : Best of street photography. Đây là ấn phẩm nổi tiếng với các tác phẩm về thể loại đường phố trên khắp thế giới...
Trung tuần tháng 3, tập chí APF đã quay trờ lại với ấn phẩm được rất nhiều người mong đợi : Best of street photography. Đây là ấn phẩm nổi tiếng với các tác phẩm về thể loại đường phố trên khắp thế giới. Hàng tháng, tạp chí này đã bình chọn ra những bức ảnh tốt nhất của nhiếp ảnh đường phố từ hàng ngàn tác phẩm được đăng trong APF Magazine street photography group trên Facebook (Nhóm có hơn 139 nghìn thành viên từ hơn 100 quốc gia).Đây là 30 tác phẩm tốt nhất được chọn ra từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2018. Ngoài ra trong số này có 4 tác phẩm được chọn để xuất bản trong số tiếp theo của tạp chí APF .

 

Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 1

© EMIR BAĞCI


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 2

© RAHUL BAXI


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 3

© REBECCA WEATON


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 4

© ANTONIO E. OJEDA


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 5

© DIDIER WÜTHRICH


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 6

© KHANT ZAW


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 7

© BOB MATKODAK


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 8

© AJI PRATAMA


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 9

© BHASKAR KUNDU


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 10

© JOB JETWICHAN CHAOWADEE


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 11

© SARASIJ DASGUPTA


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 12

© BOB MATKODAK


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 13

© SAYAN MUKHERJEE


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 14

© GERRY ORKIN


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 15

© DZUNG VIET LE


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 16

© MANA JIRANAPAKUL


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 17

© RJ RAJ


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 18

© SHAMSULL BAKHTIAR


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 19

© SHAMSULL BAKHTIAR


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 20

© FABIAN SCHREYER


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 21

© SATYAM SIT


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 22

© SYDUL ISLAM SAYED


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 23

© JEFFREY DE KEYSER


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 24

© ANDRES CESAR


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 25

© ANDRES CESAR


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 26

© ANDRES CESAR


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 27

© SEBASTIEN REGERT


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 28

© SEBASTIEN REGERT


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 29

© BOJAN NIKOLIC


Những bức ảnh đường phố xuất sắc nhất của tạp chí APF xuất bản 3/2018 - Ảnh 30

© SHAMSULL BAKHTIAR

 

Ảnh đường phố là thể loại ảnh không quá mới mẻ trên thế giới, nhưng ở nước ta nó vẫn có gì đó xa lạ. Ảnh đường phố như cái tên của nó vậy... là ghi lại những hoạt động, sự viêc diễn ra trên những nơi thuộc về đường ,phố. Hầu hết ảnh đường phố là những ảnh đơn, mang thông điệp ,cách nhìn hay một câu chuyện thú vị từ tác giả. Ảnh thường ngẫu hứng, và hay được quyết định bởi khoảnh khắc ấn tượng. Người đi tiên phong cho trường phái này là Nhiếp ảnh gia, họa sĩ Henri Cartier-Bresson người Pháp, người đã đặt nền móng cho khái niệm khoảnh khắc quyết định-"Decisive Moment".

 

theo Stay Tuned