Số/ Ký hiệu: 10/QĐ-MTNATL   Ngày ban hành: 2018-01-17    Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm