Quyết định duyệt đề án tổ chức và thể lệ thi tuyển "Sáng tác phác thảo tượng đài Hùng Vương" tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trỉ, tỉnh Phú Thọ

17/07/2015