Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

26/07/2019
Sáng ngày 24/7/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo khoa học "Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm"...

Sáng ngày 24/7/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo khoa học "Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm"

 

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triến lãm, PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ trì Hội thảo. Đồng chủ trì còn có: TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; ThS. Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

ThS. Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm điều khiển thảo luận Hội thảo


Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm là lĩnh vực nghệ thuật đề cao tính sáng tạo của cá nhân cụ thể là các nghệ sỹ. Bước vào kỷ nguyên số, khoa học công nghệ và thiết bị vi tính hiện đại đã bao trùm mọi lĩnh vực đời sống. Nhiều phần mềm thiết kế đồ họa, xử lý hình ảnh được ứng dụng rộng rãi. Việc ứng dụng các công nghệ mới hỗ trợ người nghệ sỹ hình thành và sáng tạo các sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật; lưu trữ tác phẩm bằng công nghệ số với chất lượng cao và có thể kết nối, chia sẻ trên môi trường internet như là một dịch vụ văn hóa, một phòng triển lãm tranh ảo 3D; có thể bảo quản chất liệu các tác phẩm mỹ thuật, tranh, ảnh bằng công nghệ...

Tuy nhiên, xu hướng phát triển công nghệ mới cũng đặt ra những thách thức, khó khăn như: Nguồn nhân lực với kỹ năng về công nghệ để phát huy năng khiếu mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quyền liên quan đối với sản phẩm nghệ thuật trong xu thế chia sẻ dữ liệu lớn về mỹ thuật, nhiếp ảnh trên môi trường internet và trí tuệ nhân tạo có thể thay thế người họa sĩ, nhiếp ảnh gia...?

 

Toàn cảnh Hội thảo


Tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung tham luận và trao đổi 04 nội dung:

Một là: Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong sáng tạo, sản xuất, phổ biến, lưu giữ các sản phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm và nâng cao chất lượng dịch vụ văn hóa.

Hai là: Giải pháp xây dựng, lưu trữ, kết nối và vấn đề bản quyền khi khai thác dữ liệu lớn (big data) trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm.

Ba là: Xu hướng, ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực: mỹ thuật công nghiệp, mỹ thuật ứng dụng, giám định tác phẩm mỹ thuật; sáng tạo tác phẩm nhiếp ảnh; xây dựng mô hình triển lãm có thương hiệu quốc tế.

Bốn là: Thực trạng, yêu cầu và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phát biểu tiếp thu ý kiến và kết luận tại Hội thảo Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng để nâng cao hiệu quả tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm cần tập trung vào 03 giải pháp chính

Thứ nhất, Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích sáng tạo, phổ biến các tác phẩm nghệ thuật sử dụng công nghệ hiện đại;

Thứ  hai, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm bao gồm: nguồn nhân lực quản lý, nhân lực sáng tạo sản phẩm và nhân lực đang được đào tạo;

Thứ ba, giải pháp  phát triển nguồn lực tài chính trong đó đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư thực hiện các nhiệm vụ thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nói chung và lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói riêng../.

 

Linh Chi