Tác phẩm Cha con người H'Mông tại Sủng Là, Hà Giang dựng cờ Tổ quốc đón Tết cổ truyền - Tác giả Dương Tiến Dũng - Huy chương Vàng Cuộc thi ảnh Tự hào một dải biên cương

24/03/2021