Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 10/2018

<iframe src="https://data.axmag.com/data/201811/20181119/U143114_F490535/index.html" style="width:100%;height:500px;" frameborder="0"></iframe>